Nå kan alle søke startlån på nett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra i dag kan innbyggere søke startlån og tilskudd til boligkjøp digitalt. - Nå er det slutt på at man må møte opp på boligkontoret i kommunen for å søke startlån og tilskudd til boligkjøp. Hverdagen blir litt enklere når man kan søke om dette hjemme eller fra mobilen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Når startlånet digitaliseres, forenkles også søknadsprosessen. Opplysninger som finnes i andre offentlige registre hentes inn automatisk, slik at du slipper å bruke tid på å oppgi informasjon staten allerede har. Du kan søke med mobilen, ta bilde av vedleggene du trenger og enkelt laste de opp. Behovet for tidkrevende dialog med kommunen reduseres fordi søknaden blir mer korrekt utfylt.

- Skal vi lykkes med å lage gode digitale tjenester til innbyggerne, må vi bygge bro mellom stat og kommune. Husbanken går her foran og utvikler en løsning som hele kommunesektoren kan benytte, sier Sanner. 

Den nye e-søknaden har vært testet ut i sju kommuner. Erfaringene til Husbanken er gode. Andelen elektroniske søknader i testkommunene er på mellom 70-80 prosent, og det er langt høyere enn forventet. E-søknad startlån etterfølges av et nytt saksbehandlingssystem for kommunene i 2017.

Startlån og tilskudd er virkemidler kommunene kan bruke for å hjelpe de som er varig vanskeligstilte ut av leiemarkedet og inn i egen bolig. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Det er Husbanken som har utviklet den nye løsningen som nå tas i bruk av kommunene. På husbanken.no/startlaan finnes en oversikt over hvem som kan få startlån og tilskudd fra kommunene.

Statsråd Sanner prøver digital løsning for startlån under veiledning fra Randi Mathiesen, Husbanken (t.v) og Khalil (t.h) som har testet løsningen. I bakgrunnen direktør i Husbanken Bård Øistensen og byrådssekretær Benjamin Endré Larsen.

Statsråd Sanner prøver digital løsning for startlån under veiledning fra Randi Mathiesen, Husbanken (t.v) og Khalil (t.h) som har testet løsningen. I bakgrunnen direktør i Husbanken Bård Øistensen og byrådssekretær Benjamin Endré Larsen. Foto: Husbanken

Se også:

Nå kan alle søke startlån elektronisk (Husbanken)