Nå kan din kommune bli språkkommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om bli språkkommuner. De som blir valgt ut, skal få hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.

– Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Et tyvetalls norske kommuner og fylkeskommuner kan denne våren få status som språkkommuner. Satsingen er del av Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Om lag 30 millioner kroner er satt av til strategien. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.

Tidlig språkinnsats i barnehage

Arbeidet med språk blir også et av hovedtemaene i en ny stortingsmelding om barnehagen som skal legges frem denne våren.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og vi vet at mange norske elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi få flere barn til å lese og skrive bedre, er det viktig at vi styrker språkarbeidet i barnehagene, og at vi løfter den lokale innsatsen, sier kunnskapsministeren.

Faglige nettverk og lokalt ansvar

Lærere og barnehagelærere i språkkommuner skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til å danne lærende nettverk og til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

– Vi håper mange vil søke. Med språkkommuner motiverer vi kommuner og fylkeskommuner til å ta et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter. Vi håper også at satsingen engasjerer mange barnehagelærere og lærere i skolen, sier kunnskapsministeren.

Fristen for å søke går ut 15. mars.

Mer informasjon om språkkommuner på udir.no