Nå kan du bestille reseptpliktige legemidler på nett

I dag lanseres nettapotek for reseptpliktige legemidler i Norge. Nå kan innbyggerne bestille legemidler på nettet og få dem sendt direkte hjem på døren eller de kan hente dem på posten.

- Nettapotek vil forenkle og forbedre hverdagen til innbyggerne, og gi innbyggerne større valgfrihet og et mer variert tilbud i møte med helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Inntil nå har netthandel vært begrenset til salg av reseptfrie legemidler og andre apotekvarer. Nå blir det mulig å bestille også reseptpliktige legemidler på nett. Det ble gjort endringer i regelverket fra 1. januar 2016 som gjør det mulig for å etablere netthandel også med reseptpliktige legemidler. E-reseptløsningen er tilrettelagt for nettapotekløsninger.

- Nettapotek i kombinasjon med elektroniske resepter gir befolkningen enda bedre tilgang til trygge og effektive legemidler. Spesielt nyttig er det for grupper som er lite mobile eller bor i distriktene med lang vei til nærmeste reisevei. Jeg er glad for å lansere en tjeneste som tar oss enda et skritt videre i arbeidet med å bygge pasientens helsetjeneste, sier Høie.

Legen skriver e-resepten som før. Men i stedet for å måtte reise til apoteket, kan nå innbyggerne bestille legemidler på nettapoteket og få de levert direkte hjem på døren eller hente på posten.

-Nettapotek tar på denne måten digitaliseringen helt hjem i stua til folk og sparer innbyggeren for tid i kø eller i reisetid til apotek i en ellers travel hverdag, sier Høie.

På helsenorge.no under fanen "Min Helse" får innbyggeren full oversikt over aktive resepter, legemidler du har fått utlevert og antall utleveringer som er gjort.

  • På nettapotek kan innbyggeren nå også bestille reseptpliktige legemidler.
  • Reseptbelagte legemidler kan nå bestilles fra nett og sendes direkte hjem til deg på døren eller hentes på posten.
  • Innbygger må legitimere seg og signere for at varene er mottatt.
  • Etablering av nettapotek gjøres i tråd med lovverk, krav og føringer for håndtering av helseopplysninger.
  • Apoteket har plikt til å gi tilstrekkelig informasjon om legemidlet til at det kan brukes riktig. Dette kravet gjelder også når legemidlene bestilles via nettet.
  • helsenorge.no under fanen "Min Helse" får innbyggeren full oversikt over aktive resepter, legemidler du har fått utlevert og antall utleveringer som er gjort. 
  • I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget 25 millioner kroner til etablering av nettapotek for reseptpliktige legemidler. Pengene har gått til å blant annet gjøre tilpasninger i e-reseptløsningen slik at det tilrettelegges for effektive nettapotekløsninger og som samtidig ivaretar sikkerhet rundt helseopplysninger om enkeltpersoner.
  • Nettapoteket kobler seg selv til e-reseptløsningen som forvaltes av Direktoratet for e-helse.
Til toppen