Nå kan du få de nye norske passene

I dag 19. oktober ble nye og sikrere pass lansert. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland fikk nytt pass på passkontoret i Ski.

– Nå har det kommet en ny versjon av det norske passet. Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres under søknadsbehandlingen, og passet er enda vanskeligere å forfalske. Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier justisministeren.

Sikker utstedelse av pass og de kommende nasjonale ID-kortene er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha én identitet i Norge. Publikum bestiller time på politiet.no på samme måte som før. Man kan søke om pass på alle pass- og ID-kontorer i Norge. I løpet av året innfører politet varsling til personer som har pass som er i ferd med å utløpe. I første omgang gjelder dette for de med digital postkasse.

– Selv om det er kommet en ny versjon av passet, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt. Passet du har er gyldig til utløpsdato, og er fortsatt et godt og sikkert reisedokument, sier statsråden.

En utstedelsesprosess med høy kvalitet i alle ledd er nødvendig for å bekjempe ulike former for kriminalitet. For å opprettholde god nok kvalitet i ID-kontrollen i forbindelse med søknadsprosessen, var det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Publikum søker nå om pass i fysisk sikrede lokaler av medarbeidere med blant annet god ID-faglig kompetanse.

– I løpet av året setter vi i gang med to passbusser, for å sikre god tilgjengelighet i områder med lang reisevei til nærmeste pass- og ID-kontor. I alt for lang tid folk i grisgrendte strøk måttet ta en dag fri fra jobben for å skaffe seg pass, nå vil det bli enklere, sier Monica Mæland.