Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Trafikksikkerheten har aldri vært bedre i Norge, og vi har i lengre tid sett en nedadgående trend i antall drepte og hardt skadde på norske veier. Det kommer som et resultat av et langsiktig arbeid, og et bredt spekter av ulike tiltak. Blant annet spiller lokalt trafikksikkerhetsarbeid en viktig rolle. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid, og i år deler vi ut fire millioner kroner til lokale tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet ønsker å støtte lokale initiativ og engasjement i arbeidet for økt trafikksikkerhet. Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

For 2016 er det satt av 4 millioner kr til ordningen. Søknadsfrist er 1. juni.

En del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet

– Tilskuddsordningen er en del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet. Det handler om satsing på et bredt spekter av tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, både fysiske tiltak på vegnettet og tiltak rettet mot kjøretøyene. I kampen mot drepte og skadde i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er et viktig bidrag. Jeg oppfordrer alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere om å søke, sier Solvik-Olsen.

I vurderingen av søknadene vektlegges:

  • Tiltakene som blir tildelt midler bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av antallet drepte og hardt skadde i trafikken.
  • De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
  • Det blir lagt vekt på om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, samt prosjekter som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

Les mer om ordningen, og hvordan du kan søke her.

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2015.