Nå kan du søke om midler for å spre kunnskap om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke Valgdirektoratet om tilskudd. Tilskuddene skal gå til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved Stortings- og Sametingsvalget 2017.

Valgdirektoratet skal dele ut i overkant av fem millioner kroner til formålet. Tiltak rettet mot ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon vil bli prioritert.

– Det er viktig at alle deler av samfunnet deltar i demokratiet vårt gjennom valg.  Formålet med disse tilskuddene er å bidra til å nå grupper som trenger god informasjon for å kunne avgi sin stemme, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fristen for å søke om tilskudd er 14. november 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2005 hatt en støtteordning for å øke kunnskapen om valg. Valgdirektoratet har i 2016 overtatt ansvaret for denne ordningen.

Politiske partier kan ikke søke. Valgdirektoratet har heller ikke anledning til å dele ut tilskudd eller støtte utenfor denne ordningen. Det tas forbehold om vedtatt statsbudsjett i Stortinget.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
Valgdirektoratets pressetelefon: 97 16 67 28

Til toppen