Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Med dette kuttes gjelden i rundt 30 bompengeprosjekt med til sammen 500 millioner kroner. Det gir rom for å redusere takster ved en rekke bompengepasseringer i tiden framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Under dagens regjering har det blitt bedre balanse mellom offentlig satsing på vei og bilistenes innbetaling i avgifter og bompenger. Økte bevilgninger til vedtatte veiprosjekt samt en bompengereform for å redusere driftskostnader, bidrar til å redusere bompengebelastningen for bilistene, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen fikk høsten 2016 støtte fra stortingsflertallet for å bevilge et årlig tilskudd på 500 millioner kroner fra og med 2017. Tilskuddet er et ledd i en større bompengereform, og skal blant annet motivere bompengeselskapene til å legge om til et forenklet takst- og rabattsystem og å slutte seg til de nye regionale bompengeselskapene. Tilskuddet innebærer at gjennomsnittstakstene blir redusert med minimum 10 prosent.

43 prosjekt har hatt mulighet til å søke om tilskuddet. Kun tre prosjekt har valgt ikke å søke. I 2017 er det i underkant av 30 prosjekt som vil få utbetalt penger, men dette vil etter hvert omfattende de 40 selskapene.

Ordningen omfatter noen prosjekt som ikke enda har startet innkreving. Det totale tilskuddsbehovet i 2017 er derfor lavere enn de 503 millioner kronene som er bevilget. Det vil være igjen 165 millioner kroner etter ordinær tildeling. Disse fordeles som en ekstraordinær tildeling til disse prosjektene. Når flere av bompengeprosjektene starter opp innkrevingen, og dermed får støtte, reduseres eller forsvinner de ekstra tildelingene.

Statens vegvesen sørger for at takstene endres i tråd med forutsetningene for tilskuddsordningen. For noen prosjekt vil dette skje parallelt med at det legges om til ny takst- og rabattsystem. Takstendringene vil skje fortløpende. 

Se hvilke prosjekt som får tildelt midler (pdf).

Til toppen