Norge ber om at bahrainske Nabeel Rajab løslates

Den bahrainske menneskerettighetsforsvareren Nabeel Rajab ble 10. juli dømt til to års fengsel for uttalelser han skal ha gitt i presseintervjuer i 2015 og 2016.

- Norge har gjentatte ganger uttrykt bekymring for situasjonen til Rajab og oppfordret bahrainske myndigheter til å etterleve sine internasjonale MR-forpliktelser. Vi gjentar vår oppfordring om umiddelbar løslatelse av Rajab og at saken mot ham må henlegges, sier statssekretær Tone Skogen.

Rajab ble også dømt for ytringer i det offentlige rom i 2015, men ble senere benådet før han igjen ble arrestert i juni 2016. Han har siden da sittet varetektsfengslet i påvente av en rettsak, som er blitt utsatt en rekke ganger før dommen falt 10. juli. 

- Dommen mot Rajab viser hvor vanskelig situasjonen er for MR-forsvarere i Bahrain. Vi er særlig bekymret over en utvikling der grunnleggende rettigheter som ytrings- og forsamlingsfrihet nå underlegges stadig flere restriksjoner, understreker Skogen.   

Til toppen