Åpent for kandidater til årets Nansen-pris

Det er nå mulig å nominere mottakere til årets Nansen-pris. Fristen er 25. januar 2013. Norge støtter prisen økonomisk og har en plass i utvalget som velger prismottakeren.

Det er nå mulig å nominere mottakere til årets Nansen-pris. Fristen er 25. januar 2013 og detaljer om nominasjonsprosessen er på FNs høykommissær for flyktninger sin nettside. Norge støtter prisen økonomisk og har en plass i utvalget som velger prismottakeren.

Nansenprisen 2012: Shukri Aden Mohamed mottar prisen på vegne av sin søster "Mama Hava". (Foto: Flyktninghjelpen)

Forslag til kandidater sendes til FN-delegasjonen i Genève.

Hvert år siden 1954 har UNHCR delt ut den såkalte Nansen-prisen til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å hjelpe flyktninger. Prisen er oppkalt etter Fridtjof Nansen på bakgrunn av hans arbeid som første høykommissær for flyktninger i Folkeforbundet og hans bidrag til beskyttelse av mennesker på flukt.

Fjorårets pris gikk til Hawa Aden Mohamed fra Somalia som har arbeidet flere tiår for å hjelpe kvinner og jenter gjennom utdanning, fredsbygging og utviklingsprosjekter. Tidligere mottakere av prisen er bl.a. Eleanor Roosevelt, Graca Machel og Leger Uten Grenser som har arbeidet ved frontlinjen for å redde liv og mennesker på flukt.

Til toppen