Når får vi ny personopplysningslov?

Departementet forventer at den nye personopplysningsloven vil settes i kraft i løpet av juli 2018.

Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge.

Det ble i statsråd 15.juni besluttet at den nye personopplysningsloven skal tre i kraft samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trer i kraft.

Departementet forventer at beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen vil bli vedtatt av EØS-komiteen 6. juli 2018, og at beslutningen deretter vil tre i kraft i løpet av juli måned.

Dette forutsetter at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold.

Når tidspunktet for EØS-komiteens beslutning er endelig klart vil et mer nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt for den nye personopplysningsloven i Norge kunne angis. 

Departementet vil komme tilbake med mer informasjon.