Når planen møter virkeligheten

Statssekretær Øystein Bø åpnet årets dialogkonferanse om holdninger, etikk og ledelse i Forsvarssektoren. Videre stod blant annet sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson og Mette Sørfonden, direktøren for Forsvarsmateriell på talerlisten.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.
Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Tema for årets konferanse var “Når plan møter virkelighet - menneske og kultur i omstilling”.

- Forsvarssektoren er i stadig utvikling og står overfor store endringer i årene som kommer. Omstilling i sektoren har vært og vil fortsette å være krevende ved innføringen av den nye langtidsplanen. Samtidig er den helt nødvendig for at vi skal kunne møte den endrede sikkerhetspolitisk situasjonen og nye oppgaver, sier statssekretær Øystein Bø.

Videre presiserer han at suksesskriteriet for en vellykket innføring av langtidsplanen er menneskene.

- Det er menneskene og deres kompetanse som skaper operativ evne. Derfor er det også avgjørende at sektoren evner å kontinuerlig forbedre og effektivisere seg. For å realisere fremtidens ambisjoner trenger vi ansvarlige, kompetente og motiverte ledere og medarbeidere.

Bø holdt innlegget "Når plan møter virkelighet - menneske og kultur i omstilling" på Dialogkonferansen HEL 2016.
Bø holdt innlegget "Når plan møter virkelighet - menneske og kultur i omstilling" på Dialogkonferansen HEL 2016. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Her kan du lese åpningsinnlegget til statssekretær Øystein Bø.

Til toppen