Når tusen julelys tennes

Kronikk av olje- og energiminister Tord Lien

Når lysene skinner i julegrana og stjernen i toppen er tent, ligger det et stort stykke arbeid bak. Juletid er julestri. Det gjelder også strømforsyningen vår. 

Julen handler om matlaging, samhold og kos. Pinnekjøtt og pepperkaker forberedes i de tusen hjem.  Alt dette krever strøm, og at kraftsystemet vårt leverer nok strøm dit den skal når det trengs. 

Å få lys i julegrana krever også arbeid fra mange ukjente hjelpere. Det må produseres nok elektrisk kraft. Den må transporteres fra produsent til forbruker, og det må være nok effekt tilgjengelig for å møte tider med ekstra stort forbruk. Når julemiddagen står i ovnen er presset på strømnettet ekstra stort. 

Balansekunst

Kraftsystemet er som ledningene med julelys i treet. Hvert punkt henger sammen. Men strøm er ikke noe vi pakker bort med julepynten. Resten av året er også stabil og sikker kraftforsyning avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere. De fleste av oss tar tilgang på strøm som selvfølge. Slik skal det også være, men det betyr ikke at kraften kommer av seg selv. Kraftsystemet vårt må fungere hele tiden. Å produsere like mye kraft som det som forbrukes, 365 dager i året, er balansekunst. 

Ryggraden

I Norge har vi god tilgang på kraft. Den er i tillegg fornybar. I det offentlige ordskiftet hører vi ofte at Norge må gjennomføre et grønt skifte og satse mer på fornybar energi. Fakta er at Norge er et foregangsland. Nesten all vår produksjon av elektrisitet er fornybar. Andelen fornybar energi av den totale energibruken er den høyeste i Europa. Det skal vi være stolte av. 

Det moderne Norge ble bygd gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til produksjon av strøm. I dag er fortsatt ren og regulerbar vannkraft ryggraden i kraftsystemet vårt. Vannkraft har vært, og vil være svært viktig for Norge – også i framtiden. Det betyr at vi har stor tilgang på utslippsfri og fornybar kraft, og at vi har muligheten til å slå av og på produksjonen etter behov. Den gir oss en robust, pålitelig og klimavennlig kraftforsyning som de fleste land kan misunne oss. 

Mer fornybar

God tilgang på fornybar kraft betyr ikke at vi skal slå oss til ro. Vi kan alltid bli bedre. Regjeringen har derfor som mål å fortsette å øke produksjonen av fornybar kraft.  Det viktigste virkemidlet for å få til dette er elsertifikatene. Dette er et markedsbasert og teknologinøytralt støttesystem for fornybar kraft som ble innført i 2012 sammen med Sverige. Ved å stimulere til mer fornybarproduksjon skal systemet gi Norge og Sverige samlet så mye som 26,4 terrawattimer (TWh) ny fornybar energi. Det tilsvarer rundt en femtedel av Norges årsproduksjon av fornybar energi. 

Morgendagens utfordringer

Kraft skal ikke bare produseres, den skal også transporteres til forbruker. Derfor må vi sørge for at strømnettet blir vedlikeholdt og bygget ut for å møte morgendagens utfordringer. Det gjøres for tiden store investeringer i strømnettet vårt. I år var jeg med på åpningen av ledningen fra Sima til Samnanger i Hordaland. Nye ledninger i også i arbeid på nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Samtidig jobbes det med nye kabler til Tyskland og Storbritannia. Forbindelsene med utlandet gjør at vi kan eksportere strøm vi ikke selv bruker, og importere når vi selv trenger mer enn vi produserer.

Bygge landet

Å bygge nett handler ikke bare om å bygge ledninger og master. Det handler om å sikre innbyggerne, næringsliv og institusjoner strømmen de trenger, når de trenger den. Det gjør det også mulig å få ny fornybar kraft inn på nettet. Kort sagt er dette å bygge landet. Jobben tar aldri slutt, men er et pågående arbeid som drives fram av stadig nye behov og forutsetninger.

For ti år siden var en elbil et eksotisk innslag på norske veier. I dag er Tesla blant Norges mest solgte biler. Krav til rask ladning skaper nye utfordringer for det lokale strømnettet, fordi det kreves mye strøm de timene laderen står på.

Slik er det også med julekosen. Julelysene tar ikke mye strøm. Men når stekeovnen, varmepumper og julelys skrus på samtidig, må strømsystemet være kraftig nok til at alle får strømmen de trenger. Heldigvis har Norge nok kraft, og den er fornybar. Det gjør det ekstra godt å tenne de tusen julelys, og stjerna i toppen av treet. Og en stor takk til alle dem som er på jobb i jula og sørger for at strøm til stjerna. Ha en riktig god julefeiring!