Nærings- og fiskeridepartementet åpner lokalkontor på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansatt to personer ved departementets kontor i Longyearbyen.

– Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må henvende seg til dette lokalkontoret. Der kan du blant annet søke om avtale for leie av statlig eid grunn på Svalbard i forbindelse med kjøp og salg av leiligheter og hytter på Svalbard, sier næringsminister Iselin Nybø.

Overtar etter Store Norske

De to ansatte skal jobbe som grunnforvaltere på Svalbard. Staten eier 98,75 prosent av all grunn på Svalbard, inkludert all grunn i Longyearbyen.

De siste årene har Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Store Norske) forvaltet grunnen på Svalbard for staten ved NFD. Fra 1. april skal NFD forvalte all statlig grunn på Svalbard selv.

Endringen i grunnforvaltningen har lite å si for innbyggerne på Svalbard. Alle avgjørelser om bruk av statlig eid grunn på Svalbard har uansett alltid ligget hos staten ved NFD.

Sørge for kontroll

NFD skal sørge for kontroll med all statlig eid grunn på Svalbard.

Statlig eid grunn på Svalbard skal forvaltes i tråd med de svalbardpolitiske målene.

Fysisk tilstedeværelse utsatt

På grunn av situasjonen knyttet til covid-19 med reise- og karantenerestriksjoner vil ikke grunnforvalterne i NFD være fysisk på plass i Longyearbyen fra første dag.

I tiden frem til grunnforvalterne er på plass i Longyearbyen vil Store Norske være NFDs stedlige representant, og gjøre de delene av jobben som man må være fysisk tilstede på øygruppa for å utføre. Alle e-poster og telefoner skal imidlertid gå direkte til NFD på kontaktinformasjonen som skissert ovenfor.

Når situasjonen knyttet til covid-19 er mer oversiktlig og kontrollert vil kontoret i Longyearbyen etableres som planlagt.