Nærings- og fiskeridepartementet endelig besluttet

Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

Det opprettes et Nærings- og fiskeridepartement. Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon. I tillegg vil det nye departementet få overført konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

To statsråder i NFD
Nærings- og fiskeridepartementet får to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Statsråd Elisabeth Aspaker vil ha ansvar for fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker. Statsråd Monica Mæland vil ha ansvar for departements andre saksområder, blant annet eierskapssaker, handelssaker og selskapslovgivning. Hun vil også ha det administrative ansvaret for departementet.

De budsjettmessige konsekvensene av dette er innarbeidet i statsbudsjettet for 2014. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Les mer om endringer i departementsstrukturen (SMKs nettsider)

Til toppen