Næringsforskning for 1,3 milliarder kroner

Regjeringen har økt støtten til Forskningsrådets største næringsrettede program. 53 nye prosjekter for til sammen 1,3 milliarder kroner har kommet gjennom nåløyet.

- Gjennom forskning og innovasjon skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Vi må derfor få mer forskning i næringslivet og sørge for at bedrifter og forskningsmiljøene samarbeider enda bedre, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen ønsker å legge til rette for mer forskning i næringslivet. I 2014-budsjettet styrket derfor regjeringen programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 90 millioner kroner.

BIA-programmet stimulerer ambisiøse forskningsprosjekter i og for næringslivet. De fleste har internasjonale deltakere i prosjektene. Det er Forskningsrådet som administrerer ordningen, og gir penger til enkeltprosjekter.

Søknadsfristen for programmet gikk nylig ut. Forskningsrådet har vurdert 150 prosjekter, og 53 kom gjennom nåløyet. De får til sammen 428 millioner kroner i støtte. For hver offentlige krone som bevilges, bidrar næringslivet med det dobbelte. Totalt rommer de nye prosjektene forskning og utvikling for nesten 1,3 milliarder kroner.

- Vi er svært glade for at Nærings- og fiskeridepartementet gir oss mulighet til å finansiere flere støtteverdige prosjekter. Bedrifter som investerer i forskning gjør Norge samlet sett mer konkurransedyktig, sier adm. direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Omtrent en tredel av foretakene har ikke fått støtte fra Forskningsrådets programmer tidligere. IKT, bioteknologi og bygg og anlegg er godt representert blant søkerne.

- Det er gledelig at så mange nye bedrifter når opp i konkurransen. BIA er et av våre mest sentrale virkemidler for å få mer forskning i næringslivet. Det kommer hele samfunnet til gode, sier Mæland.

Se listen over tildelingene fra Forskningsrådet her.

Fakta om Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

  • BIA er et av Forskningsrådets største programmer.
  • Finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet.
  • Prosjektene er initiert av næringslivet, og drivkraften ligger i bedriftenes egne strategier og behov.
  • Nærmere 50 prosent av forskning- og utviklingsinvesteringene gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde for sine innovasjonsprosjekter. Støtte gis kun til de aller beste prosjektene.

(Kilde: Forskningsrådet)

 

 

Til toppen