NTP: Næringslivet med innspill til Nasjonal transportplan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– God infrastruktur er av avgjørende betydning for næringslivet. De må få sine varer og tjenester raskt, enkelt og billig fram til markedene sine. Derfor er det veldig nyttig å få innspill fra næringslivet når vi nå setter i gang arbeidet med en ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar NTP-innspill fra Olav Grimsbo

Som en del av arbeidet med NTP 2018-2029 har Samferdselsdepartementet arrangert en serie med fem regionale møter der representanter for næringslivet har kommet med innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med ny Nasjonal transportplan 2018-2029.

I dag fikk samferdselsministeren overlevert rapporten med innspillene på konferansen Transport og logistikk 2015 på Gardermoen.

Rapporten er utarbeidet av Olav Grimsbo på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I oppsummeringen blir det pekt på blant disse punktene:

  • Med økende urbanisering og globalisering blir det et enda sterkere behov for effektiv transport i en framtid der norsk næringsliv i stadig større grad utsettes for konkurranse på verdensmarkedet. 

  • Næringslivet ønsker høyere prioritering av tiltak som reduserer vedlikeholdsetterslepet i transportsystemet.

Les hele rapporten

Last ned større versjon av bildet

Mer om NTP

På bildet: Olav Grimsbo og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Torbjørn Tråholt/SD