Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Næringslivet sparer tid og penger

Altinn har økt konkurransekraften for næringslivet. Norske bedrifter bruker bare halvparten så mye tid på skatterapportering som gjennomsnittet i EU, viser fersk internasjonal undersøkelse.

Altinn har økt konkurransekraften for næringslivet. Norske bedrifter bruker bare halvparten så mye tid på skatterapportering som gjennomsnittet i EU, viser fersk internasjonal undersøkelse

– Regjeringen har konkurransekraft, effektivisering og forenkling som hovedsatsingsområder. Denne undersøkelsen understreker hvor viktig forenkling og effektivisering er for norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Det var tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) og tidligere finansminister Per-Kristian Foss (H) som åpnet Altinn-løsningen den 4. desember for 10 år siden – med stor tro på at Altinn ville gjøre hverdagen enklere for norsk næringsliv. Undersøkelsen «Paying taxes 2014» bekrefter at Altinn har vært en svært god investering.

Sammenligner 189 land

Undersøkelsen er gjennomført i 189 land av PricewaterhouseCoopers (PwC), Verdensbanken og den internasjonale finansorganisasjonen IFC. Den undersøker både skatte- og avgiftsnivå, skatteregelverk og hvor mange timer en referansebedrift med 60 ansatte vil bruke på skatte- og avgiftsrapportering i de ulike landene. Og Norge kommer svært godt ut, bekrefter advokat Knut Ekern i Advokatfirmaet PwC.

– Norges gode plassering skyldes dels enklere regelverk og få rapporteringsterminer, men det er hevet over enhver tvil at Altinn har spilt en svært viktig rolle for Norges gode plassering, sier Ekern.

Han har hatt ansvaret for den norske delen av undersøkelsen.

Mens en mellomstor bedrift bruker 83 timer årlig på skatte- og avgiftsrapportering i Norge, vil samme type bedrift i Brasil måtte belage seg på å måtte bruke hele 2 600 timer. EU-landene ligger mye bedre an, men også her skiller Norge seg positivt ut. I Tyskland er tidsbruken 218 timer, Danmark 130 timer, Sverige 122 timer og Storbritannia 110 timer. I USA ligger tidsbruken på 175 timer, mens tilsvarende bedrift i Japan bruker hele 330 timer.

Mye gjenstår

Skatteetaten tok initiativ til opprettelsen av Altinn sammen med Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå. Skattedirektør Hans Christian Holte mener undersøkelsen bekrefter at etatens satsing på Altinn-samarbeidet har vært riktig.

– Elektronisk selvangivelse og Altinn er sentrale digitale tjenester som gjør det enklere for borgere og næringsliv. Teknologi har gjort Altinn teknisk mulig, men det er det gode samarbeidet mellom etatene som har vært avgjørende for å oppnå de flotte resultatene, sier Holte.

– Jeg vil gratulere etatene og kommunene i Altinn-samarbeidet med dagen. Norge er kommet et godt stykke på vei etter 10 år med Altinn, men samtidig er det fortsatt veldig mye som gjenstår. Regjeringen kommer derfor til å styrke arbeidet med digitalisering, forenkling og effektivisering i tiden framover, sier næringsminister Monica Mæland.

For fakta om Altinn: Kommunikasjonsansvarlig Jørgen Ferkingstad i Altinn, tlf 906 48 435, [email protected]

Til toppen