Næringslivsgruppen følger opp samarbeidet for et bedre kosthold

80 aktører fra mat- og drikkenæringen har siden oppstarten for ett år siden undertegnet intensjons- og tilslutningsavtaler for bedre kosthold. Flere har uttrykt ønske om å bli med i samarbeidet. Neste skritt er å invitere serveringsbransjen inn i intensjonsavtalen.

-   Jeg er glad for at så mange bedrifter har valgt å slutte seg til avtalene for bedre kosthold. Det viser at vi deler overbevisningen om at løsningen på kostholdsutfordringene ligger i samarbeid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Næringslivssamarbeidet og avtalene er unike i internasjonal sammenheng. Avtalene inneholder konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i maten og mål for økning av konsumet av frukt, grønt, fisk og grove kornprodukter.

Gjennom innovasjon, råvaresammensetning, markedsføring av sunnere produkter og samarbeid er næringen optimistisk på å nå målene i intensjonsavtalen. Optimalisering av oppskrifter kan redusere innholdet av salt, mettet fett og sukker i produktene. Mange tiltak er allerede iverksatt og det er identifisert hvordan arbeidet bør innrettes fremover. Flere selskaper viser til gode resultater av arbeidet. Samtidig er det noen utfordringer blant annet knyttet til sjømatkonsumet, der markedsprisene har bidratt til en reduksjon i konsumet.

I budsjettforliket for statsbudsjettet 2018 har de fire samarbeidspartiene blitt enige om å øke sjokolade- og sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer med om lag 1,8 milliarder kroner. Dette var også tema under møtet i Næringslivsgruppen i dag

 -     Avgiftene har blitt økt kraftig. Hverken priskrigen på smågodt tidligere i høst eller avgiftsøkningene i budsjettforliket er i strid med avtalen, men kan oppfattes å være i strid med intensjonen. Jeg er glad for at medlemmene i Næringsgruppen i møtet i dag bekreftet viktigheten av at vi jobber sammen også fremover, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 Målene i intensjonsavtalen

  • At det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010.
  • At inntaket av sunne matvarer som frukt grønnsaker og fisk øker i tråd med beregningsgrunnlag og målsetting i ny Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.
Til toppen