Næringsministeren - møte med Widerøe

Sted: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Iselin Nybø møter Widerøe.