Næringsministeren åpnet maritimt miljøseminar i USA

Næringsminister Monica Mæland (H) åpnet et grønt maritimt seminar i Washington DC 22. januar.

- Klimaspørsmålet er en av vår tids største utfordringer. Norge og USA er ledende maritime nasjoner. USA er det største enkeltmarkedet utenfor Europa for norsk skipsfart. Sammen kan vi spille en ledende rolle i utviklingen av teknologi og regelverk og bidra til mer miljøvennlig skipsfart, sa Mæland.

Kongressrepresentant John Garamendi deltok på det grønne maritime seminaret i Washington DC. (Foto: Martine Røiseland, NFD) Foto: Martine Røiseland, NFD

Hun pekte på Norges erfaringer med bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff. Det gir store kutt i utslipp av både nitrogenoksid, svoveloksid og karbondioksid (NOx, Sox og CO2).

Det maritime seminaret i Washington var det fjerde i rekken. Det er en god anledning til å profilere norsk maritim teknologi, ekspertise og politikk overfor sentrale miljøer i USA. Det knyttes nye og nyttige kontakter i forbindelse med arrangementet. 130 personer fra både amerikansk og norsk næringsliv deltok på seminaret, i tillegg til representanter fra begge nasjoners myndigheter.

Fra amerikansk side holdt kongressrepresentant John Garamendi, kystvaktdirektør Jeffery Lantz og lederen for det amerikanske rederiforbundet, Joseph Cox, innlegg der de presenterte perspektiver sett fra amerikansk ståsted.

- Det er viktig å markere norske maritime interesser i Washington.. USA er et svært viktig marked for norske utstyrsleverandører og maritime offshoretjenester. I tillegg spiller USA en sentral rolle i arbeidet med utvikling av bindende regelverk for internasjonal skipsfart i FNs sjøfartsorganisasjon IMO, påpekte Mæland.

Fra norsk næringsliv deltar representanter fra DNV GL og Rederiforbundet med innlegg om perspektivene for maritim næring frem mot 2020 og norske erfaringer knyttet til miljøtiltak innen shipping.

Til toppen