Næringsministeren besøker Haugalandet

Satsing på kompetanse og grønn omstilling er tema når næringsminister Iselin Nybø (V) besøker Karmøy og Vindafjord mandag 23. august.

Nybø starter dagen på Hauge videregående skole på Karmøy. Skolen tilbyr opplæring i yrkesfag for elever som har falt utenfor det offentlige utdanningssystemet og leverer lærlinger til bedrifter på Haugalandet.

Hun reiser videre til industrikonsernet Westcon Yards i Ølensvåg, hvor hun vil få omvisning på verftet.

– Vi står ovenfor store utfordringer i arbeidet med å kutte utslipp og redde klimaet. Samtidig gir krisen store muligheter for næringslivet. For at næringslivet skal kunne gripe disse mulighetene trenger det flere kompetente og omstillingsdyktige arbeidere – kort sagt, vi trenger alle mann på dekk. Derfor gleder jeg meg til å høre mer om grønn omstilling i praksis og hvordan det arbeides med å få flere inn i arbeidslivet på Haugalandet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Program:

10:00-11:00 Besøk hos Hauge videregående skole (Haugevegen 40, Torvastad)

12:30-13:30 Besøk hos Westcon Yards (Jektevikvegen 45, Ølensvåg)

Presse som er interessert i å dekke besøket bes om å ta kontakt på media@nfd.dep.no