Næringsminister Jan Christian Vestre

Næringsministeren møter partene i arbeidslivet

Sted: Digitalt

Næringsminister Jan Christian Vestre har invitert partene i arbeidslivet for å diskutere status i koronahåndteringen.

LO, Virke, NHO, Kommunesektorens organisasjon, YS, SMB Norge, Rederiforbundet, Akademikerne, Spekter, Unio og Nito er invitert til det digitale møtet.