Næringsminister Jan Christian Vestre

Næringsministeren møter Skift Norge

Sted: Digitalt

Næringsminister Jan Christian Vestre møter Skift Norge. Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.