Næringsministeren overtar Veterinærmedisinsk oppdragssenter

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Forvaltningen av statens eierandel i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS (VESO) overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet fra Landbruks- og matdepartementet.

VESO selger alle typer legemidler til dyr, inkludert fisk, i det norske markedet. I tillegg utfører de, på oppdrag fra eksterne, kliniske smitteforsøk på fisk. Smitteforsøkene danner grunnlag for vaksineutvikling, fôrutvikling og avl.