Næringsministeren overtek ansvaret for forsyning av drivstoff i Noreg

Frå 1. januar 2017 har Nærings- og fiskeridepartementet ansvar for forsyning av drivstoff.

Tidlegare er det Olje- og energidepartementet (OED) som har hatt beredskapsansvar for drivstofforsyninga. Nærings- og fiskeridepartementet overtek ansvaret frå 1. januar 2017 .

Til toppen