Næringsministeren på årlig EFTA-møte

Næringsminister Iselin Nybø var mandag 31. mai vertskap for det årlige ministermøtet i EFTA.

På årets ministermøte var konsekvensene av koronapandemien for handelspolitikken et sentralt tema. Ministrene diskuterte også status i pågående frihandelsavtaler herunder særlig forhandlingene med India, Mercosur og Malaysia.

Norge har formannskapet i EFTA og næringsministeren var derfor vertskap for årets møte som av smittevernhensyn gjennomføres digitalt. På ministermøtet gjennomgår EFTA ministrene status for arbeidet med EFTAs frihandelsavtaler og drøfter prioriteringer fremover.