Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring leverer siste innspill

I et møte mandag 19.6 leverer Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring sitt siste innspill til regjeringen, ved kulturminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Monica Mæland. Møtet er åpent for pressen.

Til stede på møtet er i tillegg til statsrådene representanter fra rådet, Norwegian Arts Abroad, Kulturrådet og Innovasjon Norge. Rådets sekretær Anne-Britt Gran vil presentere innspillet som overleveres.

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring er et bredt sammensatt råd med representanter for ulike bransjer på kulturfeltet, samt representanter med spesialkompetanse innen finans, IKT og opphavsrett. Rådet ble nedsatt for to år i juni 2015, og erstattet bransjerådet, som i sin tur ble opprettet som en del av handlingsplanen fra 2013.

Tid Mandag 19.6 kl 11.00
Sted Kulturdepartementet, Grubbegata 1

Husk legitimasjon med bilde

Til toppen