Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Næringsvirksomheter som lokale ambassadører

Utvalgte Kulturlandskap

På Rennesøy i Rogaland er det satset på næringsutvikling hos de allerede etablerte aktørene i området. Som en del av satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det tre aktører som samarbeider direkte, og fungerer som lokale ambassadører for Rennesøy.

Rennesøy fikk status som utvalgt kulturlandskap med sine kulturminner og artsmangfold. Grunneierne i området har inngått en skjøtselsavtale under Utvalgte Kulturlandskap som skal sikre at kystlyngheiene og andre arealer med verdifullt biologisk mangfold blir ivaretatt, samtidig som det kan benyttes til jordbruk.

På Hanasand Gård & Kjøkken har det gamle grisehuset blitt omgjort til en gårdskafé. Her serveres det lokal mat basert på råvarer fra egen gård, naturen og lokale leverandører, samtidig som gården driver eget gartneri og sauehold.
På Hanasand Gård & Kjøkken har det gamle grisehuset blitt omgjort til en gårdskafé. Her serveres det lokal mat basert på råvarer fra egen gård, naturen og lokale leverandører, samtidig som gården driver eget gartneri og sauehold. Foto: Stig Jakob Hanasand

Tre av grunneierne på Rennesøy er bøndene Guttorm Gudmestad, Ove Heggland og Knut Gunnar Gangenes. De har gått sammen og startet Røsslyngen Beitelag, hvor de holder beitedyr i kystlyngheiene og produserer kjøtt. På den måten holder de kulturlandskapet ved like, og får produsert og solgt råvarer direkte til sine kunder. Med delfinansiering fra Utvalgte Kulturlandskap åpnet de et nytt minigårdsutsalg i 2015, hvor det er tilrettelagt for fremtidig foredling av produkter.

Utnytter egne ressurser

Hanasand Gård & Kjøkken åpnet i 2013 som en gårdskafé i et tidligere grisehus, og er drevet at ekteparet Stig Jakob Hanasand og Monica Lillevik Hanasand. I tillegg til å drive gårdens eget gartneri og sauehold, serverer de mat laget på gamle tradisjoner og med lokale råvarer fra egen gård, naturen og lokale bønder. Det finnes også en liten butikk på gården hvor de selger sine egne kvalitetsprodukter. Ekteparet har et godt samarbeid med blant andre Røsslyngen Beitelag, noe som har ført til at Hanasand Gård & Kjøkken har blitt en del av satsingen Utvalgte Kulturlandskap. Gårdskaféen holder stengt i 2015 etter to gode år i drift, men det planlegges ytterligere tilrettelegging for å ta imot besøkende som ønsker å kjøpe, smake og oppleve kulturlandskapet på Rennesøy i fremtiden.

På Røsslyngen Beitelag har de med finansiering fra Utvalgte Kulturlandskap startet opp et eget minigårdsutsalg. De tre bøndene bak betelaget produserer og selger egne produkter samtidig som de tar vare på kulturlandskapet.
På Røsslyngen Beitelag har de med finansiering fra Utvalgte Kulturlandskap startet opp et eget minigårdsutsalg. De tre bøndene bak betelaget produserer og selger egne produkter samtidig som de tar vare på kulturlandskapet. Foto: Nono Dimby

Lokal mat og naturopplevelser

Ti minutters gange fra en av turstiene i Utvalgte Kulturlandskap finner man familiebedriften Sjøberg Ferie, drevet av Kai og Mette Risa. Her tilbys det servering, catering, overnatting og friluftsopplevelser, med mer. Restauranten legger vekt på bruk av lokale råvarer, og får leveranser fra blant andre Røsslyngen Beitelag og Hanasand Gård & Kjøkken. Sjøberg Ferie har siden 2000 markedsført aktivt hva Rennesøy kommune kan by på av friluftsmuligheter, både til lands og til vanns, og de har besøkende året rundt. Deres tilbud, bruk av lokale råvarer og engasjement for å markedsføre Rennesøy som rekreasjonsområde har ført til at de fra 2015 har blitt en del av Utvalgte Kulturlandskap.

Disse tre næringsvirksomhetene har funnet sine lokale nisjer, og fungerer heller som samarbeidspartnere enn som konkurrenter. Med sine tilbud om lokal mat, overnatting og naturopplevelser fungerer de som lokale ambassadører for Utvalgte Kulturlandskap i Rennesøy, og får styrket sin egen næringsvirksomhet. 

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Sjøberg Ferie ligger kun ti minutter fra en av turstiene i Utvalgte Kulturlandskap. Her tilbys det overnatting, servering og catering, og friluftsopplevelser både til lands og til vanns i det vakre kulturlandskapet.
Sjøberg Ferie ligger kun ti minutter fra en av turstiene i Utvalgte Kulturlandskap. Her tilbys det overnatting, servering og catering, og friluftsopplevelser både til lands og til vanns i det vakre kulturlandskapet. Foto: Mette Risa

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden.

Til toppen