Nærmer seg NGO-lansering i Tsjekkia

EØS-midlene

Det åpner seg nye muligheter for samarbeid med frivillige organisasjoner i Tsjekkia. Utlysningen av EØS-midler til sivilt samfunn er like om hjørnet.

Fra markering i Praha for miljøvennlig transport. Illustrasjonsfoto. Foto: Robin Maddock

Programmet er på 9,8 millioner euro, og ett av programmene Norge finansierer i Tsjekkia gjennom EØS-midlene.

Støtten er etterlengtet av tsjekkiske organisasjoner, som sliter med manglende finansiering på grunn av kutt i offentlig støtte og dels manglende kapasitet til å finne andre finansieringsmuligheter.

– Norge anser det sivile samfunn for å være en hjørnestein i ethvert demokrati som bidrar til å skape engasjement og skape bevissthet rundt viktige spørsmål i samfunnet, sa ambassadør Jens Eikaas under lanseringen av programmet i oktober.

Det gis støtte til prosjekter innenfor fire prioriterte områder:

  1. Menneskerettigheter og demokrati, inkludert anti-korrupsjon, toleranse og likestilling
  2. Barn og unge
  3. Sosial inkludering, inkludert romspørsmål
  4. Miljøvern.

Samarbeid
Det er et mål å engasjere norske partnere i samarbeidsprosjekter. Det er mulig å søke om støtte til å forberede prosjektsøknader og til selve gjennomføringen. Her kan kun norske frivillige organisasjoner være partnere.

Det er også mulig å søke om støtte til mindre partnerskaps- og tilleggsaktiviteter hvor også kommuner, universiteter og andre offentlige etater kan delta.

Lenker:
- Offisiell hjemmeside til NGO-programmet (kommer i engelsk versjon) 
- Video fra lanseringskonferansen

Til toppen