Nærmere et EU-budsjett for 2013

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Europaparlamentet og Rådet har kommet frem til et kompromiss om EUs budsjett for 2013.

Illustrasjonsfoto. Foto: Mourge File

Europaparlamentet og Rådet har kommet frem til et kompromiss om EUs budsjett for 2013. 

Rådet vedtok fredag 6. desember formelt kompromissforslaget som ble forhandlet frem av forhandlingsledere i Rådet og Europaparlamentet om EUs budsjett for 2013.

Kompromisset innebærer 150,9 millioner euro i forpliktelsesbevilgninger og 132,8 milliarder i betalingsbevilgninger. Dette er noe lavere enn det Europakommisjonen la frem i sitt siste forslag. Kommisjonen ønsket 151,1 milliarder euro i forpliktelsesbevilgninger og 137,8 milliarder euro i betalingsbevilgninger.

Forpliktelsesbevilgninger er størrelsen på budsjettilsagnene som kan gis for de ulike prosjektene og programmene som kan strekke seg over flere år, mens betalingsbevilgninger er de faktiske utbetalingene som skal skje i løpet av budsjettåret.

Kompromisset kom i stand etter at Europaparlamentet og Rådet ikke klarte å bli enige i de første forhandlingsrundene. Under samtlige forhandlingsrunder har også budsjettet for 2012 vært tema. Dette skyldes at det mangler ni milliarder for å dekke betalingsforpliktelsene for inneværende budsjett.

I kompromisset som nå foreligger, er det gitt seks milliarder ekstra i betalingsbevilgninger til 2012-budsjettet, mens 2,9 milliarder skal overføres til neste års budsjett. Europaparlamentet vil fatte det endelige vedtaket om å godkjenne budsjettet under fellessesjonen 12. desember. 

Les også: Ble ikke enige om langtidsbudsjettet

Til toppen