Nasjonal deleksamen for sykepleieutdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Resultatet av den første nasjonale deleksamenen for sykepleieutdanning er klart. Den viser at en stor andel av studentene strøk på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

– Jeg vil gi honnør til universitetene og høyskolene som har stilt opp og deltatt i denne nasjonale deleksamen. De har all grunn til å være stolte av innsatsen for å få ny kunnskap på bordet. Den nasjonale deleksamenen viser at resultatene ikke er gode nok. Universitetene og høyskolene må nå bruke disse resultatene i arbeidet med å heve kvaliteten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Resultatene fra nasjonal deleksamen ligger generelt nær resultatene fra tidligere lokale eksamener.  Det er en indikasjon på at institusjonene har en enhetlig sensurpraksis – at en B eller C ved én institusjon tilsvarer samme karakter ved en annen institusjon.

– Dette er viktig for at en arbeidsgiver, for eksempel, skal kunne stole på at karakterene som settes er sammenliknbare, og gjenspeiler kandidatenes kunnskapsnivå, sier Røe Isaksen.

Det er en klar sammenheng mellom karakterene studentene har med seg fra videregående og karakter på den nasjonale deleksamenen. Men det er også unntak: For eksempel gjør Høgskolen i Hedmark og NTNU på Gjøvik det bra, selv om studentene i snitt har lave karakterer fra videregående.

– Jeg håper det er en vilje blant institusjonene til å lære av beste praksis. Hva er det for eksempel Høgskolen i Hedmark gjør for å heve nivået på en student som ikke har det beste utgangspunktet?

Les mer på NOKUTs nettsider.