Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonal fagkonferanse for familiemeklere

Barne- og familieministeren på talerstolen
Barne- og familieministeren på talerstolen Foto: BLD

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Det er en stor glede å se utover denne salen, og vite at alle dere som sitter her jobber med noe så viktig for barn og familier som mekling og familievern. Jeg er takknemlig for den jobben dere gjør.

Som barne- og familieminister er min aller viktigste oppgave å jobbe for en trygg oppvekst for alle barn. Familiene skaper og sikrer en trygg ramme rundt barns oppvekst, uansett hvilken form den enkelte familie har. Å styrke og støtte familiene er et av de viktigste virkemidlene vi har for å skape et bedre samfunn.

Familien er bærebjelken i samfunnet vårt, men er også komplisert – et lite system i seg selv. Sliter foreldrene med samlivet, vil barna merke det. Sliter et barn, vil vi foreldre merke det. No man is an island (Et menneske er ingen øy), sies det i et kjent dikt[1]. Få steder er det så sant som i familien.

Som meklere møter dere par som har bestemt seg for å gå fra hverandre. Som barne- og familieminister er jeg opptatt av at disse familiene får et best mulig tilbud, men også at vi gjør enda mer for å forebygge samlivsbrudd. For meg er det viktig å styrke hele bredden av familievernet – styrke tilbudet, men også å være med å senke terskelen for å be om bistand. Kona mi og jeg har hatt god nytte av samlivskurs, og det tror jeg mange par kan ha. Da vi ble intervjuet i VG rett etter at jeg ble statsråd, og fortalte om hvordan vi har jobbet med utfordringer i samlivet, kom saken ut med overskriften «frosset ut av kona». Det ble kanskje ikke den beste reklamen for åpenhet om samlivsutfordringer, men det får vi tåle.

Familier er forskjellige. Et godt familievern må være tilpasset den enkelte families behov. Derfor er jeg også glad for at dere som er her i dag representerer et mangfold, med meklere og kontorfaglig ansatte i familievernet sammen med eksterne meklere. Jeg er overbevist om at det er bra for familiene at de har valgfrihet om hvilken type mekler som passer best for dem.

Det mekles i mange sammenhenger – blant annet mellom arbeidslivets parter, i konfliktråd, forliksråd og forbrukersaker. At mekling blir vanligere på flere områder tyder på et samfunn med høy tillit mellom mennesker. En del foreldre som går gjennom et samlivsbrudd har nok varierende tillit til hverandre. Men at de, ved hjelp av mekling, selv kan finne frem til gode bosteds- og samværsløsninger for barna sine er svært viktig.

Som dere vet alt om, er det aller viktigste for barna at foreldre deres klarer å samarbeide og at konfliktnivået holdes lavt. Dessverre vil ikke alle lykkes med dette. Samlivsbrudd med høyt konfliktnivå kan ha svært negative konsekvenser for barn og voksne. Barnas behov kan havne i skyggen når de voksne står i en personlig krise. Familievernets tilbud til familier med høyt konfliktnivå, blant annet gjennom mekling, hjelp til bedre foreldresamarbeid og samtaler med barn er derfor veldig viktig.

Et av hovedtemaene på denne konferansen er barnesamtalen. Barnas rett til å bli hørt når foreldrene er i mekling har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og det er et mål at flere barn skal bli hørt. Barn har rett til å uttale seg om spørsmål som gjelder dem selv, og skal ha mulighet til å uttale seg før foreldrene lager avtaler om bosteds- og samværsordninger. Det er gledelig å se at familievernet og eksterne meklere snakker med stadig flere barn i meklingssakene og at dere jobber med kvaliteten på og innholdet i barnesamtalene.

Moderne familier representerer et stort mangfold. Norske familier og foreldre er forskjellige i livsstil, verdispørsmål, tros- og livssynsspørsmål og uttrykksformer. Oppfatningen av hva som er familie, og hva som ligger i roller som partnere, mødre, fedre og barn, varierer. Foreldrestøttetilbudet må derfor i størst mulig grad være tilpasset den enkelte families behov.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gi en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. De skal gi anbefalinger om, blant annet:

  • Hvordan tjenesten kan gjøres mer tilgjengelig og bedre tilpasset for nye brukergrupper.
  • Hvordan barns rett til å bli hørt og å si sin mening kan ivaretas.
  • Hvordan tilbudet om mekling kan bli bedre tilpasset den enkelte families utfordringer.

Jeg er svært glad for at dette arbeidet allerede er i gang, slik at jeg som statsråd kan arbeide videre med å styrke familievernet på et solid kunnskapsgrunnlag.

«Mekling er til for barn» er tittelen på denne konferansen, og jeg kan ikke tenke meg et bedre utgangspunkt for kompetanseheving og utvikling.

Hensynet til barna og barneperspektivet er helt avgjørende for at vi skal utvikle gode tjenester for familiene, for at foreldreskapet skal være best mulig livet ut og for å sikre en best mulig relasjon mellom barna og foreldrene.

Fordi vi mennesker er ikke øyer, vi er alle en del av et fellesskap. Familien er det næreste fellesskapet og dere hjelper til for at flest mulig skal være gode foreldre for sine barn selv om familien ikke bor sammen.

Jeg har lest i Store norske leksikon at mekling også kan defineres som assisterte forhandlinger. Forhandlingene dere assisterer og legger til rette for hver dag er noen av de viktigste som foregår i vårt samfunn, og jeg ønsker dere lykke til med konferansen, og med den viktige innsatsen dere gjør for barn og familier.

[1] MEDITATION XVII. Devotions upon Emergent Occasions av John Donne.

Til toppen