Nasjonal Inn på tunet-konferanse "Med mestring som ballast"

2. - 3. november blir det arrangert en nasjonal konferanse for Inn på tunet, med utsatte barn og unge som tema. Konferansen ønsker å se nærmere på hvordan landbruk og kontakt med natur kan gi mestring og helsegevinst. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil åpne konferansen.

Den nasjonale konferansen ønsker i år å rette søkelyset på utsatte barn og unge, og hvordan landbruk og natur kan bidra med helsefremmende tilbud for denne gruppen. Konferansen vil ta for seg blant annet bruk av planter og dyr i pedagogisk og terapeutisk sammenheng, og nasjonal veileder for bruk av landbruket som velferdsarena vil bli presentert og diskutert. 

Inn på tunet-konferansen arrangeres annethvert år, og i år holdes den i Stavanger 2.-3. november. Fylkesmannen i Rogaland arrangerer årets konferanse, sammen med de øvrige fylkesmannsembeter på Sør-Vestlandet. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil åpne konferansen. 

Å bruke gården som velferdsarena er ikke noe nytt. Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding om vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer, hvor blant annet gården som arena for velferdstjenester ble tatt opp. Landbruket har tradisjon og potensial for å tilby gode velferdstjenester. – Det er svært gode erfaringer med å bruke gården, livet og arbeidet til å gi folk bedre livskvalitet, sier Sylvi Listhaug. 

Kanin.
2. - 3. november blir det arrangert en nasjonal konferanse for Inn på tunet, med utsatte barn og unge som tema. Foto: Roger Hardy/Samfoto

 

Til toppen