Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.