Nasjonal minnestad i Hole kommune

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland vil informere pressa om arbeidet med ein nasjonal minnestad i Hole kommune etter terroren 22. juli 2011.

Tidspunkt: Onsdag 16. mars kl. 16.00
Stad: 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet

Leiar for Den nasjonale støttegruppa etter 22.juli-hendingane, Lisbeth Kristine Røyneland, vil vera til stades på pressekonferansen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00
Kulturdepartementet sin pressetelefon: 90 23 10 93