Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonal strategi mot hudkreft

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet og fastsatt en Nasjonal UV- og hudkreftstrategi. Den inneholder flere tiltak for å redusere forekomst av hudkreft, samt å øke kunnskap og bevissthet om hudkreft og forebygging.

- Strategien skal bidra til et kompetanseløft og økt bevissthet om å ta egne, reflekterte og veloverveide valg, og at det tilrettelegges for å ta disse valgene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Nasjonal UV- og hudkreftstrategi har som mål å redusere veksten av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040. Blant tiltakene er å gi befolkningen bedre kunnskap om UV-stråling, soling og hudkreft allerede fra ung alder. Strategien omfatter forebygging for alle typer hudkreft og gjelder fra 2019 til 2023.

Blant tiltakene er:

  • Sette forebygging på dagsorden i samarbeidsfora for folkehelse
  • Endre strålevernloven med hjemmel for stansing ved brudd på bestemmelsene knyttet til alderskontroll
  • Utarbeide tydelig og målrettet kommunikasjon om forebygging
  • Øke kunnskap og bevissthet om faresignaler og ansvar for egen hud
  • Regelmessig kartlegging av forskning om forebyggende tiltak, og følge med på trender i eksponeringsforhold, kunnskap og atferd i befolkningen

Store samfunnskostnader

Ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til at folk får hudkreft. Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge de siste ti-årene. Norge er blant landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft, som er den alvorligste formen for hudkreft.  

De årlige totale samfunnskostnadene knyttet til hudkreft er anslått til rundt 6,5 milliarder kroner, behandlingskostnadene alene til rundt 450 millioner kroner. Med økende andel eldre og tilgang til nye, livsforlengende medisiner, forventes kostnadene knyttet til hudkreft å øke i årene som kommer.

Last ned Nasjonal UV- og hudkreftstrategi.

Til toppen