Nasjonale eksperter på EU/EØS-seminar

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Tirsdag arrangerte EU-delegasjonen et EU/EØS-seminar for alle de norske nasjonale ekspertene i EU-systemet.

Nestleder Niels Engelschiøn ved EU-delegasjonen var blant innlederne på et EU/EØS-seminar for norske nasjonale eksperter denne uken. Foto: Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Formålet med seminaret var å gi de nasjonale ekspertene bedre innsikt i Norges forhold til EU. De fikk foredrag av nestleder Niels Engelschiøn og ambassaderåd Inge Thygesen ved EU-delegasjonen, samt EFTAs informasjonssjef Tore Grønningsæter.

Engelschiøn fortalte om EU-delegasjonens arbeid og forholdet mellom Norge og EU. Thygesen ga en innføring i EUs institusjoner og hvordan Norge jobber opp mot dem, spesielt arbeidet opp mot Europaparlamentet. Grønningsæter snakket på sin side om EØS-avtalen, beslutningsprosessene i EØS og hvordan EFTA-sekretariatet i Brussel jobber.

En av de nasjonale ekspertene som ønsket å lære mer om Norge og EU, var Mariann Klingberg. Hun jobber i Europakommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur (DG EAC).

– Jeg synes EU-delegasjonen skapte et hyggelig og nyttig rom for informasjon og kontakt gjennom dette seminaret. Selv om det i det daglige arbeidet i Kommisjonen handler vel så mye om EU-landene og de andre programlandene som Norge, har vi som utsendte fra norsk administrasjon bruk for oppdatert informasjon om hva som skjer, sier Klingberg.

– For oss som jobber med EU-programmene gjelder dette kanskje spesielt nå i overgangen fra gammel til ny programperiode, hvor EFTA-landenes beslutningsprosess om deltakelse skiller seg fra medlemslandenes. Som den eneste fra EFTA i min seksjon, er det bra å være godt informert, legger hun til.

Hun mener det var lærerikt og nyttig å delta på seminaret.

– Det var et veldig nyttig seminar med mye relevant informasjon. For meg ble informasjonen om forhandlingene knyttet til Norges deltakelse i det nye Erasmus+-programmet spesielt viktig, ettersom jeg jobber med ungdomsdelen i dette nye programmet, forteller hun.

Mer informasjon:
Les mer om de nasjonale ekspertene her.
Les mer om avtaler og samarbeidsordninger som Norge har inngått med EU i EU/EØS-håndboken.

 

Til toppen