Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale planer for integrering av romfolk

Rapport fra forvaltningsråd John Engstrøm, EU-delegasjonen

Europakommisjonen gir medlemslandene anerkjennelse for arbeidet for å integrere romfolket, men etterlyser konkrete tiltak og finansiering. Det kom frem da Kommisjonen nylig la frem sin vurdering av nasjonale planer for integrering av rom. Forvaltningsråd John Engstrøm rapporterer.

Kommisjonen la 21.mai fram sin vurdering av medlemsstatenes nasjonale planer for integrering av rom. Medlemslandene har vært forpliktet til å utarbeide en nasjonal strategi som skal ha særskilt vurdering av nøkkelområdene utdanning, arbeid, helse og bolig. Disse nøkkelområdene ble pekt ut som særlig sentrale i EUs felles rammeverk for de nasjonale integreringsstrategiene fra våren 2011.  I sin meddelelse har Kommisjonen nå gitt sin vurdering av de nasjonale, strategiske planene. De nasjonale planene finnes på denne siden.

Nødvendig med innsats mot diskriminering
Landene får anerkjennelse for det arbeidet som er gjort, men det pekes samtidig på at det trengs mer konkretisering av tiltak og finansiering, i tillegg til systemer for å følge utviklingen. Det er også nødvendig å sette inn en vedvarende innsats mot diskriminering. En del eksempler på gode tiltak i ulike land blir løftet fram. Les pressemelding av 23. mai om saken. Hele rapporten kan leses her. Kommisjonen vil gi kommentarer og anbefalinger til det enkelte land, og det legges opp til at Kommisjonen vil presentere årlige vurderinger av framdriften i hele perioden fram til 2020.

En av tre uten arbeid
I en egen rapport utgitt av EUs byrå for grunnleggende rettigheter om situasjonen i 11 EU-land med betydelig rombefolkning, kommer det fram at hver tredje rom er uten arbeid, en av fem er uten helseforsikring og hele ni av ti antas å ha inntekt under den nasjonale fattigdomsgrensen.

I april 2012 utga også byrået Eurofound en rapport om levevilkårene for rom i EUs medlemsland, med særlig vekt på bolig og helse. En oppsummering kan leses her

Mer stoff om temaet finnes på denne hjemmesiden.

Til toppen