Nasjonalparkforslagene i Finnmark, Troms og Nordland videreføres ikke

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker ikke å videreføre nasjonalparkforslagene i Finnmark, Troms og Nordland som følge av stor lokal motstand mot disse forslagene.

På fastlandet i Norge er det nå vernet til sammen ca 17 prosent av arealet. Det er blant annet etablert 37 nasjonalparker og i tillegg en rekke landskapsvernområder og naturreservater.
Forslagene om opprettelse av Muvrrešáhpi nasjonalpark med Goahteluoppal landskapsvernområde og utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark i Finnmark, forslaget om Tysfjord/Hellemobotn nasjonalpark i Nordland og forslaget om Treriksrøysa nasjonalpark i Troms vil ikke bli videreført.
 
-Jeg har registrert at det er stor skepsis til disse forslagene. Jeg mener opprettelse av nasjonalparker og andre større verneområder bør være lokalt forankret sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. -Dette er etter min mening avgjørende for at kommuner og lokalsamfunn får et eierforhold til verneområdene når de er etablert, sier han.
 
Det er ikke lokalpolitisk enighet i berørte kommuner om vern av de aktuelle områdene i Finnmark og Nordland.
-Ut fra en helhetlig vurdering av verneverdiene, andre brukerinteresser og betydningen av lokal forankring, går vi derfor ikke videre med de siste områdene i nasjonalparkplanen, sier han.