Vis hele kalenderen

18.08.2017

  • Nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen inviterer til pressekonferanse.

    Presseinvitasjon