Historisk arkiv

Nasjonalt Garborgsenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa besøkte byggeplassen på Bryne 02.06.2009.

Statsråd Kleppa besøker byggetomten for Nasjonalt Garborgsenter

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa møtte tirsdag 2. juni Ingrid Solberg (t.v.) og Hanna Khazri foran byggeplassen der det er planlagt Nasjonalt Garborgsenter på Bryne. De to 17-åringene er svært engasjerte og ivrige etter å få et slikt senter på plass. Foto: Kjersti Bjørgo/Kommunal- og regionaldepartementet

Til toppen