Norges omdømme er solid og stabilt

Den internasjonale omdømmekartleggingen "Nation Brands Index" for 2014 er nå offentliggjort. Den plasserer Norge på 13. plass av 50 land med global innflytelse.

Den internasjonale omdømmekartleggingen "Nation Brands Index" for 2014 offentliggjøres i dag. Den plasserer Norge på 13. plass av 50 land med global innflytelse.

- Norge har et godt omdømme. Internasjonalt samkvem er basert på tillit, og et godt omdømme bidrar til å gjøre norske bedrifter og organisasjoner til attraktive samarbeidspartnere. Det gjør også at vi lyttes til i internasjonale spørsmål, kanskje mer enn vår størrelse skulle tilsi, sier utenriksminister Børge Brende.

Omdømmeundersøkelsen har kartlagt Norges omdømme på områdene handel, styresett, kultur, folk, turisme og immigrasjon. Rapporten beskriver Norges internasjonale omdømme som sterkt og stabilt, på tross av store omskiftninger i verdenspolitikken de siste årene.

Norge scorer høyest på styresett. Den klareste fremgangen er på indikatorene som måler hvor attraktivt Norge er å leve i og investere i, samt hvor attraktivt det oppfattes for internasjonalt næringsliv å operere her. Mens Norge anerkjennes for vakker natur, trekkes det totale resultatet ned av at Norges kulturarv og historie synes å være mindre kjent.

Ifølge rapporten oppfattes nordmenn som hardtarbeidende, ærlige og dyktige. Videre ses Norge på som fascinerende og spennende, noe rapporten fremhever som en mulighet til å styrke vår posisjon innen turisme og kultur.

- Vurderingen av Norges internasjonale omdømme er et viktig innspill til utenrikstjenestens arbeid med å fremme Norge og norske interesser internasjonalt, sier utenriksminister Børge Brende.

I årets Nation Brand Index er over 22.000 mennesker i 24 land blitt spurt om deres oppfatning av Norge. I en tidligere versjon av undersøkelsen i 2007 kom Norge på 14. plass. Årets 13. plass kan sammenlignes med undersøkelsen i 2008, som også plasserte Norge som nummer 13.

Til toppen