Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NATO diskuterte Syria

Under forsvarsministermøtet i NATO denne uken var Tyrkias intervensjon i Syria et sentralt emne. NATO er en viktig plattform for diskusjoner om alle saker som utfordrer alliansens sikkerhet, og det var åpne og gode diskusjoner om den tyrkiske offensiven.

– Jeg er svært bekymret for den forverrede humanitære situasjonen i området og de sikkerhetsmessige konsekvensene, særlig knyttet til ISIL. Norge fastholder vår fordømmelse av den tyrkiske operasjonen, og vil oppfordre Tyrkia til å avslutte den helt, trekke tilbake sine styrker og overholde folkeretten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på møtet i Brussel.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på møtet i Brussel. Foto: Ingrid Dåsnes, FD

NATO øker beredskapen

På forsvarsministermøtet ble det gjort opp status for NATOs arbeid med avskrekking og forsvar. Særlig var det fokus på NATOs beredskapsinitiaitv (NRI) og byrdefordeling. I tillegg ble alliertes bidrag til internasjonale operasjoner og hybride trusler diskutert.

Allierte har gjennom beredskapsinitiativet forpliktet seg til det såkalte “4-30”. Dette innebærer at allierte i løpet av 30 dager skal kunne stille med 30 manøverbataljoner, 30 kampfartøy og 30 kampflyskvadroner.

Signerte en avtale om multirolle tank- og transportfly.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerte en avtale om multirolle tank- og transportfly. Foto: NATO

– Fra norsk side har vi lenge hatt fokus på å øke beredskapen på våre styrker, og NATOs beredskapsinitiativ passer godt inn i dette. Vi har allerede meldt inn at vi i første omgang stiller med en fregatt og en ubåt til alliansens beredskapsinitiativ. Våre forpliktelser overfor NATO vil også være et sentralt tema i kommende langtidsplan som skal leveres neste vår, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

NATOs forsvarsministermøte 24. - 25. oktober.
NATOs forsvarsministermøte 24. - 25. oktober. Foto: NATO

Byrdefordeling

Som en forberedelse til toppmøtet i London i desember diskuterte forsvarsministrene denne uken også byrdefordeling i alliansen, som omfatter både ressurser, oppnåelse av NATOs kapabilitetsmål og bidrag til operasjoner

– Dette er en riktig utvikling. 2-prosentmålet har vært viktig for å snu en nedadgående trend. Nå ser vi at alle medlemslandene øker sine forsvarsbudsjetter. I 2020 ligger Norge an til å bruke 1,8 prosent. I arbeidet med ny langtidsplan tar vi sikte på å bevege oss ytterligere mot 2%-målet. Vi er godt over NATOs investeringsmål og vi investerer i etterspurte kapabiliteter og vi bidrar godt til operasjoner, avslutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

NATOs forsvarsministre oppstilt på møtet
NATOs forsvarsministre oppstilt på møtet Foto: NATO
Til toppen