Hele NATO øver i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge er vertsnasjon for NATOs høyprofiløvelse Trident Juncture høsten 2018. Det er den største NATO-øvelsen i Norge på mange år.

- NATO og Norge øver for at vi sammen skal være i stand til å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Størstedelen av øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 7. november. Men det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen. Øvelsen vil merkes mest i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Rundt 50 000 soldater, ca.  250 fly og 65 fartøyer vil delta på øvelsen.  Alle Natos medlemsland er med i tillegg til Finland og Sverige. 

- NATO-landene viser gjennom øvelsen at de tar forsvaret av Norge og våre nærområder på alvor. For Norge er øvelsen en viktig test på om Norge klarer å ta imot alliert hjelp og få materiell og styrker fram dit de skal, sier forsvarsministeren.

Formålet med øvelsen er å øve kollektivt forsvar og vise alliansesolidaritet. Det innebærer blant annet å øve på å forsvare Norge, ikke minst hvordan Norge skal ta imot allierte forsterkninger. Store deler av totalforsvaret øves. Øvelsen skal også sertifisere NATOs militære hovedkvarter og reaksjonsstyrker som skal stå på beredskap i 2019.

- Trident Juncture treffer hele det norske samfunnet. Totalforsvaret er summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.