NATO styrker evnen til å forsvare nærområdene

En justert kommandostruktur og økt vekt på det maritime vil gi NATO bedre evne til kollektivt forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 14.-15 februar møttes forsvarsministerne i NATO i Brussel.

Frank Bakke-Jensen deltok på vegne av Norge på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.
Frank Bakke-Jensen deltok på vegne av Norge på NATOs forsvarsministermøte i Brussel. Foto: NATO

Norge har vært en pådriver for å endre kommandostrukturen i NATO og tilpasse den til dagens sikkerhetssituasjon.

– Vi har spesielt vært opptatt av å styrke den maritime delen. Det er veldig positivt at det nå etableres en ny felleskommando med spesielt ansvar for Nord-Atlanteren. Dette vil bidra til å sikre forsyningslinjene mellom USA og Europa. Det er helt avgjørende at vi har åpne sjøruter her for å sikre at vi kan få allierte forsterkninger dersom situasjonen skulle kreve det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

NATO vil jobbe videre med detaljene rundt den nye strukturen frem mot neste forsvarsministermøte. Norge ønsker å knytte sitt operative hovedkvarter tettest mulig opp mot de relevante kommandoene i NATO.

Til høsten får Norge besøk av en rekke allierte land som skal øve sammen under norske forhold.

– Vi ser frem til å være vertskap for den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen er viktig for å styrke NATOs forsvarsevne i nordområdene, sier Bakke-Jensen.

Byrdefordeling

Målet om at alle allierte skal bevege seg i retning av å bruke to prosent av BNP til forsvar innen 2024 ble diskutert.

– Vi står fast ved den langsiktige målsettingen om å bevege oss i retning av å bruke to prosent av BNP til forsvarsformål. Det gjøres allerede mye riktig for å styrke Forsvaret. Den reelle økningen av forsvarsbudsjettet har med denne regjeringen vært på om lag 24 prosent. Det er en betydelig økning. Norge bruker i dag om lag 26 prosent av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringer og er dermed godt over NATOs  investeringsmål, som er 20 prosent. Vi bidrar også tungt i internasjonale operasjoner, sier forsvarsministeren.

Den norske BNP-andelen, med de foreliggende prognosene, ligger an til å bli 1,56 pst. for 2018. 

14.-15 februar møttes forsvarsministerne i NATO i Brussel.
14.-15 februar møttes forsvarsministerne i NATO i Brussel. Foto: NATO

Samarbeid om tankfly

Under forsvarsministermøtet signerte Belgia på en avtale (MoU) om at de blir med på den felles anskaffelsen av tankfly, sammen med Nederland, Tyskland, Luxembourg og Norge.

– Denne anskaffelsen er et godt eksempel på et smart samarbeid. Det hadde ikke lønt seg for Norge å kjøpe et eget tankfly. Ved å kjøpe flyene sammen får hvert land det antallet flytimer det trenger, samtidig som vi deler på kostnadene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 Les mer her: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_151878.htm

SIgnering av MRTT-avtale mellom landene.
SIgnering av MRTT-avtale mellom landene. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Forsvarsministerne i NATO diskuterte også samarbeidet med EU

– Et sentralt initiativ er å gjøre det enklere for allierte militære styrker å bevege seg mellom landene i Europa, sier forsvarsministeren.

Den norske og den nederlandske forsvarsministeren hadde et bilateralt møte der de blant annet diskuterte videre samarbeid rundt trening av nederlandske soldater i Norge.
Den norske og den nederlandske forsvarsministeren hadde et bilateralt møte der de blant annet diskuterte videre samarbeid rundt trening av nederlandske soldater i Norge. Foto: Marita I. Wangberg, FD

 

Til toppen