NATO styrker tilstedeværelsen i øst

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Under forsvarsministermøtet 14.-15. juni ble de allierte landene enige om å styrke tilstedeværelsen i den østlige delen av alliansen.

Forsvarsministermøtet er den siste milepælen før toppmøtet i Warszawa i juli, og forberedelsene til toppmøtet sto sentralt. Hvordan NATO skal styrke sin forsvarsevne vil være et av hovedspørsmålene i Warszawa.

- Fra norsk side har vi spesielt lagt vekt på at vi ønsker at NATO styrker sin oppmerksomhet om den maritime strategien og tilstedeværelse på havet. I en uforutsigbar og dynamisk situasjon er det viktig at NATO står samlet om å møte de utfordringene vi ser i alliansens nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på forsvarsministermøtet i NATO - her sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på forsvarsministermøtet i NATO - her sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg under et tidligere forsvarsministermøte. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Kollektivt forsvar

NATO vil legge mer vekt på kollektivt forsvar. Blant sakene som skal besluttes endelig på toppmøtet er økt alliert tilstedeværelse i de østlige medlemslandene. NATO ønsker å være til stede med en bataljon i hvert av landene Polen, Estland, Latvia og Litauen. Ulike land vil bidra med rotasjonsstyrker i bataljonene for å markere alliert samhold og besluttsomhet. Tilstedeværelsen er ikke i konflikt med rammene for samarbeidet mellom NATO og Russland (NATO-Russia founding act).

Norge støtter en styrket tilstedeværelse i den østlige delen av alliansen. Vi vurderer nå hvordan Norge eventuelt skal bidra. Vi bidrar allerede tungt til blant annet til Nato Response Force og til alliansens situasjonsforståelse og nærvær i nordområdene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren i samtale med sin canadiske kollega under forsvarsministermøtet.
Forsvarsministeren i samtale med sin canadiske kollega under forsvarsministermøtet. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Ny langtidsplan

Regjeringen legger fredag 17. juni frem den nye langtidsplanen for Forsvaret, og forsvarsministeren forsikret sine kolleger om at Norge vil fortsette å styrke Forsvaret.

Vi kommer til å legge frem en langtidsplan med en betydelig og substansiell budsjettøkning. Vi øker også investeringene i Forsvaret. Vi tar forpliktelsene våre overfor NATO på alvor, og det at vi styrker Forsvaret vårt kommer også alliansen til gode, avslutter forsvarsministeren.

 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde bilaterale samtaler med den britiske forsvarsministeren, Michael Fallon.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde bilaterale samtaler med den britiske forsvarsministeren, Michael Fallon. Foto: Marita I. Wangberg, FD