Alliert samhold viktigste sak foran Nato-toppmøtet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa står øverst på agendaen for Natos toppmøte i Warszawa 8.-9. juli.

- Mitt viktigste budskap på toppmøtet er behovet for sterkt alliert samhold. Nato er grunnpilaren i norsk sikkerhetspolitikk og en garantist for vår sikkerhet, sier statsminister Erna Solberg.

Når stats- og regjeringssjefene møtes i Warszawa er det på historisk grunn. Her ble Sovjetunionen og de tidligere Øst-blokklandene enige om å opprette Warszawa-pakten i 1955. Det var en militærallianse rettet mot Nato.

- I dag er Polen en av våre nære allierte gjennom Nato. Nato er sterkere enn noen gang, og har lyktes i å være relevant og tilpasse seg et endret sikkerhetslandskap. Siden toppmøtet i Wales for to år siden har vi som allianse klart å levere på målene vi satte oss der. Vi er bedre tilpasset nye utfordringer. Vi har styrket det kollektive forsvaret, sier Solberg.

En av hovedsakene på toppmøtet vil være økt tilstedeværelse i flere av alliansens østlige land. Andre saker på dagsorden er den urolige situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika og Natos bidrag til stabilisering i disse områdene. Det blir også egne møter om Afghanistan, Ukraina og Georgia.

- Norge har arbeidet for økt maritim evne i Nato, som er avgjørende for forsvarsalliansen. Den strategiske utviklingen i Nord-Atlanteren gjør det nødvendig. Vi er fornøyde med at dette tas opp på toppmøtet, sier Solberg.

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar også på toppmøtet.

Samarbeidet mellom Nato og EU vil være et sentralt tema. Organisasjonene samarbeider i økende grad om sikkerhets- og forsvarspolitikk.

- Styrket samarbeid mellom Nato og EU er viktig. EU og Nato har ulike virkemidler – og Europas sikkerhetsutfordringer kan bare løses i samarbeid. Storbritannias sorti fra EU gjør det enda viktigere at vi lykkes med dette. Europa trenger mer samarbeid, ikke mindre, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge er en viktig bidragsyter til Nato, både militært og gjennom støtte til alliansens arbeid med kapasitetsbygging og støtte til sårbare stater.

- I forslaget til langtidsplan for Forsvaret ligger styrking av vårt nasjonale forsvar, og gjennom det en militær styrking som også er viktig for Nato og kommer hele alliansen til gode, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

For informasjon om toppmøtet: Polsk UD og Natos nettside.

#NATOSummit