Forberedelser til NATOs toppmøte

1. juni møttes forsvarsministerne i NATO digitalt. På agendaen sto forberedelser til toppmøtet, med særlig vekt på NATO 2030-prosessen og arbeidet med avskrekking og forsvar. I tillegg ble NATOs internasjonale operasjoner i Afghanistan og Irak tatt opp.

Forsvarsministermøtet var et ledd i forberedelsene til NATO-toppmøtet senere i juni.

- Det er bred enighet om at avskrekking og forsvar må få en tydelig rolle under toppmøtet. NATO må fortsette å tilpasse seg. Det er sentralt for oss at de tiltakene som besluttes på toppmøtet bidrar til en styrking av alliansens evne til å ivareta kjerneoppgavene, først og fremst kollektivt forsvar av alliert territorium, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen med NATO-munnbind
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvarsministrene godkjente på møtet innretningen for den helhetlige planen for NATOs øverstkommanderende i Europa, SACEURs ansvarsområde i krise og krig. Planen utgjør en strategisk overbygning og rammeverk for underliggende regionalt planverk for forsterking i krise og konflikt.

- Planen legger til rette for en fortsatt styrking av alliansens evne til kollektivt forsvar, og tettere kobling mellom NATO og nasjonale hovedkvarter. Det har vært og er viktig for Norge. En tett kobling mellom de nasjonale hovedkvarterene og NATOs kommandostruktur vil være viktig for å sikre både god felles situasjonsforståelse, og enklere overganger dersom det skulle oppstå en krise, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Generalsekretæren i NATO har tidligere i år lansert sitt forslag til videreutvikling av NATO, kalt NATO 2030. Behandlingene av forslagene i dette dokumentet vil være sentralt på toppmøtet.

På forsvarsministermøtet ble det også lagt frem en revidert NATO-policy for forsvar mot digitale trusler. Den tidligere policyen er fra 2014. Hensikten med revideringen er å reflektere utviklingen i trusselbildet og også utviklingen i NATO de siste årene, blant annet med det digitale rom som et eget domene.

- Forsvar mot digitale trusler må inngå som en integrert del av NATOs arbeid med avskrekking og forsvar, sier Bakke-Jensen.

På det ekstraordinære NATO-møtet 14. april ble det besluttet å avvikle NATO-operasjonen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan. 1. mai startet uttrekkingen av militære styrker, og denne operasjonen skal være avsluttet innen 11. september i år.

- Norske styrker vil bli trukket ut i tråd med NATOs planverk. Selv om NATO nå forlater Afghanistan militært, så videreføres den politiske og økonomiske støtten til landet. Med det militære uttrekket innledes en ny fase i samarbeidet med Afghanistan, sier Bakke-Jensen.

Også utenriksministerne i NATO møttes digitalt 1. juni.

Mer informasjon og bilder fra møtene her: NATOs nettsider