Natomøte: Sterkere kollektivt forsvar og kampen mot terror

Nato-alliansens stats- og regjeringssjefer møtes for første gang i det nye hovedkvarteret i Brussel. De viktigste temaene for møtet er et sterkere kollektivt forsvar og kampen mot terror.

- Få land har nytt så godt av Nato-medlemskapet som Norge. For oss er det derfor avgjørende å befeste og få bekreftet den sterke solidariteten og samholdet mellom allierte i Nato, sier statsminister Erna Solberg.

På toppmøtet i Wales satte alliansens medlemsland som mål å stanse kuttene i forsvarsutgiftene, snu denne trenden og søke å bevege seg mot å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar i 2024. Det ble også satt et mål om at over 20 prosent av forsvarsutgiftene skal brukes til investeringer.

Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i Nato, hvor europeiske land tar et større ansvar.

- Norge står ved målet som ble satt under Wales-toppmøtet om å bevege oss mot å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.  Derfor investerer vi mer i Forsvaret.  Med Langtidsplanen for Forsvaret øker vi budsjettene kraftig i årene fremover. Og vi overoppfyller kravet om å bruke minst 20 prosent på investeringer, sier Solberg.

Statsministeren understreker at Norge er en aktiv bidragsyter i NATO, og deltar i øvelser, med styrkebidrag i Øst-Europa og på en rekke andre områder.

- Nå gjør våre soldater seg klare for nok et NATO-oppdrag. Vi skal ha 200 soldater på plass i Litauen i løpet de kommende ukene, sier statsministeren.

Kampen mot terror er også tema under møtet.- Norge støtter en økt rolle for Nato i kampen mot terrorisme på områder hvor alliansen har særlige fortrinn, sier statsminister Solberg.

Norge har trukket frem opplæring og deling av informasjon og etterretning som slike områder. Nato må arbeide nært med relevante partnere, og legge vekt på lokalt eierskap.

Det er vanlig med et kort Nato-møte når en ny amerikansk president innsettes. Møtet er derfor kun med en enkelt møtesesjon.

Til toppen