Forsvarsministeren til NATO-møte i Brussel og Munich Security Conference

Fortsatt styrking av NATO og de transatlantiske båndene vil være blant hovedtemaene når forsvarsministrene i NATO møtes i Brussel 15.-16. februar.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på forsvarsministermøtet i NATO - her sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på forsvarsministermøtet i NATO - her sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg under et tidligere forsvarsministermøte. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Forsvarsministrene vil diskutere det strategiske, sikkerhetspolitiske bildet og hovedutfordringene for alliansen. Beslutningene fra Warszawa-toppmøtet i 2016 vil bli fulgt opp, blant annet styrking av NATOs evne til kollektivt forsvar.

-  Vi lever i en urolig tid. NATO må være skrudd sammen for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Fra norsk side er vi derfor opptatt av at alliansen ser på kommandostrukturen og gjør nødvendige endringer, slik at vi sikrer at den kan håndtere også de aller mest krevende oppgavene. Vi arbeider også sammen med nære allierte for å revitalisere NATOs maritime strategi, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministermøtet blir det første i alliansen der den nye amerikanske forsvarsministeren, James Mattis, deltar.

-  Jeg ser frem til å møte min amerikanske kollega. Det er viktig for NATO at de transatlantiske båndene er sterke, og at vi fortsetter det tette samarbeidet i forsvarsspørsmål, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministrene vil se spesielt på temaer som digitale trusler, byrdefordeling i alliansen og utfordringene på alliansens sørlige flanke. Det vil også være et eget møte i NATO-Georgia-forumet.

For mer om forsvarsministermøtet og bilder underveis, se www.nato.int

Program: http://nato.int/cps/en/natohq/events_140742.htm?selectedLocale=en

Møte i koalisjonen mot ISIL

Etter forsvarsministermøtet i NATO vil det bli holdt et møte for forsvarsministere i den globale koalisjonen mot ISIL. Tema vil være status for C-ISIL operasjonene så langt, og planene for den videre aktiviteten. Også dette møtet vil være i NATOs hovedkvarter.

Munich Security Conference
Forsvarsministeren reiser videre fra Brussel til den årlige sikkerhetskonferansen i München, der også statsministeren og utenriksministeren deltar. Konferansen samler statsledere, statsråder og representanter fra organisasjoner og akademia for å diskutere globale og regionale sikkerhetsutfordringer.

Forsvarsministeren vil holde innlegg på flere arrangementer tilknyttet konferansen, der hovedtemaene vil være sikkerhetssituasjonen i Europa, status og fremtid for NATO og det transatlantiske forholdet og sikkerhetsutfordringer i øst. Forsvarsministeren vil også benytte konferansen til å ha en rekke samtaler med ministerkolleger, amerikanske politikere, eksperter og organisasjoner.

Mer informasjon her: https://www.securityconference.de/en/

Priv til red:

Pressekontakt for forsvarsministermøtet i Brussel:
Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no eller 905 123 19, eventuelt Forsvarsdepartementets pressevakt på 23 09 60 11.

Pressekontakt for den norske delegasjonen under sikkerhetskonferansen i München:

Trude Måseide, Statsministerens kontor, mobil 957 26 510, eventuelt Forsvarsdepartementets pressevakt på 23 09 60 11.

Til toppen